منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36840
Doc.NO : P209
Title : American Heart Journal
Publication statement : Mosby Inc, , 1925.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1925
Notes : Print
Subject : Cardiology
publication status : p
Electroncal Location and Access : www.mosby.com/periodicals
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2003 V:145-146; Fac.Medicine
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2003 V:145-146; 7Tir Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:79;1-5 V:80 / 1971 V:81;1-5 V:82;2-4,6 / 1972 V:83-84 / 1973 V:85;1-3,5,6 V:86 / 1974 V:87-88 / 1975 V:89-90 / 1976 V:91-92 / 1977 V:93-94 / 1978 V:95-96 / 1979 V:97-98 / 1980 V:99-100 / 1981 V:101-102 / 1982 V:103-104 / 1983 V:105-106 / 1984 V:1 07;1-5 V:108;3-6 / 1985 V:109-110 / 1987 V:113-114 / 1988 V:115 - 116 / 1989 V:117-118 / 1990 V:120;2-6 / 1991 V:121-122 / 1992 V: 123-124 / 1993 V:125;1-6 / 1994 V:127-128 / 1995 V:129;2-6 V:130 / 1996 V:131-132 / 1997 V:133 V:134;1-3,5,6 / 1998 V:135-136 / 1999 V:137-138 / 2000 V:139-140 / 2001 V:141-142 / 2002 V:143-144 / 2004 V:147-148 / 2010 V:159;1-6 V:160;1-2 / 2010 V159;1-6 V:160;1-6+ sup1; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000228موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000229موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000230موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟