منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36842
Doc.NO : P211
Title : American Industrial, Hygiene Association Journal
Previous Title (Serials) : A I H A Journal, ISSN: 1542-8117
Publication statement : American Industrial Hygiene Association, , 1940.
Frequency : Bi_monthly
Dates of Frequency : 1940
Notes : Print
Notes : until 1994: m
Subject : Occupational Medicine
publication status : p
Electroncal Location and Access : infonet@aiha.org.www.aiha.org.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:62 / 2002 V:63 / 2003 V:64; School of Public Helth
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:31 / 1971 V:32;1,3-12 / 1972 V:33;1,5-12 / 1973 V:34;1,6-12 / 1974 V:35 / 1975 V:36;5,7-12 / 1976 V:37;8-12 / 1977 V:38 / 1978 V:39 / 1979 V:40 / 1980 V:41 / 1981 V:42 / 1982 V:43 / 1983 V:44;7-12 / 1984 V:45;1-5,8-12 / 1985 V:46;1-8,10-12 / 1986 V:47; 1,2 / 1987 V:48 / 1988 V:49 / 1989 V:50 / 1990 V:51;8-10 / 1991 V:52;1-7,9-12 / 1992 V:53;3-12 / 1994 V:55 / 2000 V:61 / 2001 V:62; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000232موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000233موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟




 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟