منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36847
Doc.NO : P216
Title : American Journal of Clinical Nutrition
Publication statement : American Society For Clinical Nutrition,Inc., , 1952.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1952
Notes : Print - Electronic
Subject : Nutrition
publication status : pe
Electroncal Location and Access : journal@ascn.faseb.org.www.ajcn.org/.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:75-76; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:73-74 / 2003 V:77-78 / 2006 V:84;3-5 / 2007 V:85;1-6 V:86;1-6 / 2008 V:87;1,3-6 V:88;1-6+Sup; School of Public Health
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:23 / 1971 V:24;1-8,10-12 / 1972 V:25 / 1973 V:26 / 1974 V27 / 1975 V:28 / 1976 V:29 / 1977 V:30 / 1978 V:31;1-8,10-12 / 1979 V:32 / 1980 V:33 / 1981 V:34 / 1982 V:35-36 / 1983 V:37 V:38;1-4,6 / 1984 V:39-40 / 1985 V:41-42 / 1987 V:45;1-5 V:46 / 1988 V :47-48 / 1989 V:49-50 / 1990 V:51-52 / 1991 V:53-54 / 1992 V:55- 56 / 1994 V:59-60 / 1995 V:61-62 / 1996 V:63-64 / 1997 V:65-66 / 1998 V:67-68 / 1999 V:69-70 / 2000 V:71-72 / 2001 V:73-74 / 2002 V:75-76 / 2004 V:79-80 / 2007 V:86;1; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000241موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000242موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000243موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟