منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36849
Doc.NO : P218
Title : American Journal of Clinical Pathology
Publication statement : American Society of Clinical Pathologists, , 1931.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1931
Notes : Print
Subject : Pathology
publication status : p
Electroncal Location and Access : www.ascp.org/eajcp.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2008 V:129;1-6 V:130;3-6 / 2010 V:133;1-6 V:134;1-6; Haz.Rasool
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:117;4-6 V:118;1-6 / 2003 V:119;1-3; Firoozgar Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:117-118; Shafa Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:53-54 / 1971 V:55-56 / 1972 V:57-58 / 1973 V:59-60 / 1974 V:61-62 / 1975 V:63-64 / 1976 V:65-66 / 1977 V:67-68 / 1978 V:69-70 / 1979 V:71-72 / 1980 V:73-74 / 1981 V:75-76 / 1982 V:77-78 / 1983 V:79-80 / 1984 V:81-82 / 1985 V:83-84 / 1987 V:87-88 / 1988 V:89-90 / 1989 V:91-92 / 1990 V:93-94 / 1991 V:95-96 / 1992 V:97-98 / 1994 V:101-102 / 1995 V:103-104 / 1996 V:105-106 / 1997 V: 107;2-6 V:108;2-6 / 1998 V:109-110 / 1999 V:111;1,3-6,S1 V:112 / 2000 V:113-114 / 2001 V:115;1,4-6 V:116 / 2002 V:117-118 / 2008 V:129;3-6 V:130;1-6 / 2009 V:131;1-3 / 2010 V:133;1-6 V:134;1-6; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000245موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000246موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000247موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000248موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟