منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36856
Doc.NO : P225
Title : American Journal of Epidemiology
Previous Title (Serials) : American Journal of Hygiene, ISSN: 0000-0000
Publication statement : Lippincott Williams and Wilkins, philadelphia, , 1921.
Frequency : s-m
Dates of Frequency : 1921
Notes : Print - Electronic
Notes : 1970-1990: m
Subject : Epidemiology
publication status : pe
Electroncal Location and Access : www.Lww.com.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2007 V:165;1-12 V:166;1-4,7-12 / 2008 V:167;1-12+Sup V:168;1-12; Fac.Nursing
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2003 V:157-158; Faculty of Medicine
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:153-154 / 2002 V:155-156 / 2003 V:157-158 / 2006 V:163;12 V:164;1-12 V:28;1( sup ) / 2007 V:165;1-12 V:166;1-12 V:167;1-12+Sup V:168;1-12; School of Public Helth
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:91 V:92;1,2 / 1971 V:93-94 / 1972 V:95 V:96;1-5 / 1973 V:97-98 / 1974 V:99 V:100;1-4,6 / 1975 V:101-102 / 1976 V:103-104 / 1977 V:105-106 / 1978 V:107-108 / 1979 V:109-110 / 1980 V:111-112 / 1981 V:113-114 / 1982 V:115-116 / 1983 V:117-118 / 1984 V:119 -120 / 1985 V:121-122 / 1987 V:125-126 / 1988 V:127-128 / 1989 V :129-130 / 1990 V:131-132 / 1991 V:133-134 / 1992 V:135-136 / 1994 V:139 V:140;1,3-12 / 1995 V:141-142 / 1996 V:143-144 / 1997 V :145;1,2,4,5,7-11,S11 V:146;2-12 / 1998 V:147-148 / 1999 V:149-150 / 2000 V:151;3-12 V:152 / 2001 V:153-154 / 2002 V:155-156 / 2004 V:159-160 / 2006 V:163 V:164;1-12 V:28;1( sup ) / 2007 V:166;5-6 / 2008 V:167;1-11+sup,12 V:168;1-12; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000257موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000258موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000259موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000260موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟