منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36861
Doc.NO : P231
Title : American Journal of Human Genetics
Publication statement : University of Chicago Press, IL, , 1948.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1948
Notes : Print
Notes : 1970-1987: Bi-m
Subject : Genetics
publication status : p
Electroncal Location and Access : subscriptions@Journals.uchicago.edu.www.Journals.uchicago.edu.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:22 / 1971 V:23 / 1972 V:24;1-2,6 / 1973 V:25;1,2,4,5 / 1974 V:26;5,6 / 1976 V:28 / 1977 V:29 / 1978 V:30 / 1979 V:31 / 1980 V:32 / 1981 V:33 / 1982 V:34 / 1983 V:35;1-4,6 / 1984 V:36 / 1985 V:37 / 1987 V:40-41 / 1988 V:42-43 / 1989 V:44-45 / 1990 V:46-47 / 1991 V:48 V:49;1-5,S4 / 1992 V:50- 51 / 1993 V:52 V:53;1-4 / 1994 V:54-55 / 1995 V:56-57 / 1996 V:58-59 / 1997 V:60-61 / 1998 V:62-63 / 1999 V:64-65 / 2000 V:66-67 / 2001 V:68-69 / 2002 V:70-71 / 2007 V:80;1-6 V:81;1,3-6 / 2008 V:82;1-6 V:83;1-6; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000267موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟