منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36876
Doc.NO : P246
Title : American Journal of Nursing
Publication statement : Lippincott Williams and Wilkins, , 1900.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1900
Notes : Print
Subject : Nursing
publication status : p
Electroncal Location and Access : ajn@lww.com.www.nursingcenter.com.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2003 V:103;1,3,5-12 / 2005 V:105;2-6,Sup3,9,12 V:106;1,career guide / 2006 V:106;1-12 / 2007 V:107;1-4 / 2008 V:108;4-6,12; Karaj Health of Center
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2003 V:103; SH.Akbar Abadi
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:101;4-12 / 2002 V:102;1-4,11-12 / 2003 V:103 / 2004 V:104 / 2006 V:106;3-12 V:107;1-2; Faculty of Nursing
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:101;1,2,4-12 / 2002 V:102 / 2003 V:103 / 2008 V:108;1-8,10^S2005 V:105;7,8,10,11; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:70 / 1971 V:71 / 1972 V:72 / 1973 V:73 / 1974 V:74 / 1975 V:75 / 1976 V:76 / 1977 V:77 / 1978 V:78;1-8,10-12 / 1979 V:79 / 1980 V:80 / 1981 V:81 / 1982 V:82 / 1983 V:83 / 1984 V:84 / 1985 V:85;1-4,6-11 / 1987 V:87 / 1988 V:88 / 1989 V:89;1-5,7,9-12 / 1990 V:90;1-3,8-12 / 1991 V:91;2,5,6 / 1992 V:92;1-8,10-12 / 1994 V:94;6-12 / 1995 V:95;7-12 / 1996 V:96;1-7,9-12 / 1997 V:97;1-2,4-12 / 1998 V:98 / 1999 V:99 / 2001 V:101;5-12 / 2002 V:102 / 2003 V:103;1-4 / 2004 V:104; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000285موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000286موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000287موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000288موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000289موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟