منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36877
Doc.NO : P247
Title : American Journal of Obstetrics and Gynecology
Publication statement : Mosby Inc, , 1920.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1920
Notes : Print - Electronic
Notes : 1970-1985: s-m
Subject : Obstetrics
Subject : Gynecology
publication status : pe
Electroncal Location and Access : it hasn't mailwww.mosby.com.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2008 V:198;1-6 V:199;1-6+Sup6A,6B; Karaj Health Center
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2004 V:190;1-4 V:191;2-6+Supp.Apr,Jun,Dec / 2008 V:198;1-6 V:199;1-6+Sup6A,6B / 2009 V:200;1-6 V:201;1-6,sup6; SH. Akbar Abadi
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2003 V:188-189 / 2004 V:190;1-6 Supp.Apr V:191;1-6,Supp.apr,dec V:196;1-6 V:197;1-6,sup; Fac.Nursing
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:184-185 / 2002 V:186-187 / 2003 V:188-189; Faculty of Medicine
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:184-185 / 2002 V:186-187 / 2004 V:190;1-6 V:191;1-6,S apr,S Dec / 2008 V:198 V:199; Firoozgar Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:184-185 / 2007 V:196;1-6 V:197;1-6,sup; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:106-108 / 1971 V:109-111 / 1972 V:112-114 / 1973 V:115-117 / 1974 V:118-120 / 1975 V:121-123 / 1976 V:124-126 / 1977 V:127-129 / 1978 V:130-132 / 1979 V:133-135 / 1980 V:136-138 / 1981 V:139-141 / 1982 V:142-144 / 1983 V:145-147 / 1984 V:148-150 / 1985 V:151-153 /1986 V:154:1-3 / 1987 V:156-157 / 1988 V:158-159 / 1989 V:160-161 / 1990 V:162;1,2 V:163;2-6 / 1991 V:164 V:165;1-5 / 1992 V:166-167 / 1994 V:170-171 / 1995 V:172 V:173;1,3-6 / 1996 V:174;1-3,5,6 V:175 / 1997 V:176-177 / 1998 V:178-179 / 1999 V:180-181 / 2000 V:182;1-4,6 V:183 / 2001 V:184-185 / 2002 V:186-187 / 2004 V:190-191 / 2006 V:194;1-6+Sup V:195;1-6+sup / 2010 V:202;1-6 V:203;1-6; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000290موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000291موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000292موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000293موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000294موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000295موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000296موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟