منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36878
Doc.NO : P248
Title : American Journal of Occupational Therapy
Previous Title (Serials) : until 1978: AJOT: The American Journal of Occuptional Therapy until 1977: American Journal of Occoptional Therapy, ISSN: 1- 0161-326x 2- 0002-9386
Publication statement : American Occupational Therapy Association, Inc., , 1947.
Frequency : Bi_monthly
Dates of Frequency : 1947
Notes : Print
Notes : 1970-1973: 8/yr 1974-1978: 10/yr 1990-1992: m 1994: 11/yr 1996-1998: 10/yr
Subject : Occupational Medicine
publication status : p
Electroncal Location and Access : it hasn't mailwww.aota.org/nonmembers/area/links/link03,asp
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:55 / 2002 V:56 / 2003 V:57 V:58;6,3 / 2005 V:59 / 2006 V:60;1-6 / 2007 V:61;1-6 / 2008 V:62;1-6; Faculty of Rehabilitation
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:55 / 2002 V:56; Shafa Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:24 / 1971 V:25;1-5 / 1972 V:26;2,3,6,7 / 1973 V:27 / 1974 V:28;1-6,10 / 1975 V:29;1 / 1976 V;30 / 1977 V:31 / 1978 V:32 / 1979 V:33 / 1990 V:44;10-12 / 1991 V:45 / 1992 V:46;2-12 1994 V:48;1-11 / 1996 V:50;2-10 / 1997 V:51 / 1998 V:52 / 1999 V:53 / 2000 V:54 / 2001 V:55 / 2002 V:56;2-6 / 2004 V:58;1,2,4-6 / 2005 V:59; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000297موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000298موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000299موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟