منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36879
Doc.NO : P249
Title : American Journal of Ophthalmology
Publication statement : Elsevier Science Inc., , 1884.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1884
Notes : Print
Subject : Ophthalmology
publication status : p
Electroncal Location and Access : t.bontemps@elsevier.com.www.elsevier.com/locate/ajo
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2004 V:137;1-3 V:138;3-6,Ssep; Haz.Rasool
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:131-132; Faculty of Rehabilitation
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:69-70 / 1971 V:71-72 / 1972 V:73-74 / 1973 V:75-76 / 1974 V:77-78 / 1975 V:79-80 / 1976 V:81-82 / 1977 V:83-84 / 1978 V:85 V:86;1,2,4-6 / 1979 V:87-88 / 1980 V:89-90 / 1981 V:91-92 / 1982 V:93-94 / 1983 V:95;1,2 V:96;5,6 / 1984 V:97-98 / 1985 V:99-100 / 1987 V:103-104 / 1988 V:105-106 / 1989 V:107-108 / 1990 V:109-110 / 1991 V:111-112 / 1992 V:113-114 / 1994 V:117;6 V:118 / 1995 V:120 / 1996 V:121-122 / 1997 V:123-124 / 1998 V:125-126 / 1999 V:128;3-6 / 2000 V:129;1,4-6 V:130;1,2 / 2001 V:131;5,6 V:132 / 2002 V:133;1-4,6,S6 V:134 / 2003 V:135;1-4 / 2004 V:137;1-6,Sjan V:138;1-6,Ssep V:141;1-6,Sjan / 2006 V:142;1-6 / 2010 V:149;1-6 V:150;1-6; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000300موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000301موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000302موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟