منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36881
Doc.NO : P251
Title : American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
Previous Title (Serials) : until 1986: American Journal of Orthodentics, ISSN: 0096-6347
Publication statement : Mosby - Year book, Inc, , 1915.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1915
Notes : Print
Subject : Orthodontics
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:119-120; Haz. Fatima Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:57-58 / 1971 V:60;2-6 / 1972 V:61;1,2,5,6 / 1973 V:63-64 / 1974 V:65-66 / 1975 V:67 / 1976 V:69-70 / 1977 V:71-72 / 1978 V:73-74 / 1979 V:75-76 / 1980 V:77-78 / 1981 V:79-80 / 1982 V:81-82 / 1983 V:83-84 / 1984 V:85-86 / 1985 V:87-88 / 1987 V:91-92 / 1988 V:93-94 / 1989 V:95-96 / 1990 V:98;2-6 / 1991 V:99-100 / 1992 V:101;1-4,6 V:102 / 1994 V:105-106 / 1995 V:107-108 / 1996 V:109-110 / 1997 V:111-112 / 1998 V:113-114 / 2000 V:117-118 / 2001 V:119-120 / 2002 V:121-122 / 2010 V:137;1-6 + sup4 V:138;1-6; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000304موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000305موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟