منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36894
Doc.NO : P264
Title : American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Previous Title (Serials) : American Journal of Physical Medicine, ISSN: 0002-9491
Publication statement : Williams and Wilkins, , 1921.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1921
Notes : Print
Notes : until 2000: Bi-m
Subject : Physical Medicine
publication status : p
Electroncal Location and Access : djones@wwilkins.com.www.Lww.com.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:81;1-12,S11; Firoozgar Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:80; Faculty of Rehabilitation
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:80; Haz. Fatima Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:80 / 2002 V:81 / 2006 V:85;1-12 + sup11; Shafa Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:49;1,2 / 1972 V:51;1-3,6 / 1973 V:52 / 1974 V:53;1 / 1975 V:54;1-3 / 1976 V:55 / 1977 V:56 / 1978 V:57 / 1979 V:58 / 1990 V:69 / 1991 V:70 / 1992 V:71 / 1997 V:76 / 1998 V:77 / 2000 V:79 / 2001 V:80 / 2002 V:81; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000324موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000325موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000326موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000327موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000328موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟