منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36895
Doc.NO : P265
Title : American Journal of Physiology
Publication statement : American Physiological Society, , 1897.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1897
Notes : Print
Subject : Physiology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2003 V:284;1-6 V:285; Faculty of Medicine
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:218-219 / 1971 V:220-221 / 1972 V:222-223 / 1973 V:224-225 / 1974 V:226 V:227;1-3,5,6 / 1975 V:228-229 / 1976 V:230-231 / 1977 V:232-233 / 1978 V:234-235 / 1979 V:236-237 / 1980 V:238-239 / 1981 V:240-241 / 1982 V:242-243 / 1983 V:244-245 / 1984 V:246- 247 / 1985 V:248-249 / 1987 V:252-253 / 1988 V:254-255 / 1989 V:256-257 / 1990 V:258-259 / 1991 V:260-261 / 1992 V:262-263 / 1994 V:266-267 / 1995 V:268-269 / 1996 V:270-271 / 2000 V:278-279 / 2006 V:290;1-6 V:291;1-4 / 2007 V:292;1( I,II/II ),2( I,II ),3( I,II ), 4( I,II ),5( I,II ) , 6( I,II ) V:293;1( I,II ),2( I,II ),3( I.II ),4( I,II ), 5( I,II ), 6( I,II ) / 2008 V:294;1( I,II ), 2( I,II ), 3( I,II ), 4( I,II ), 5( I,II ), 6( I,II ) V:295;1( I,II ), 2( I,II ), 3( I,II ), 4( I,II ), 5( I,II ),6( I,II ) / 2009 V:296; 1( I,II ), 2( I,II ), 3( I,II ), 4( I,II ), 5( I,II ), 6( I,II ) V:297; 1( I,II ) ,2( I,II ) V:297; 3( I,II ) , 4( I,II ), 5( I,II ), 6 ( I,II ) / 2010 V:298; 1( I,II ) , 2( I,II ), 3( I,II ), 4( I,II ), 5( I,II ), 6( I,II ) ; 299; 1( I,II ) , 2( I,II ), 3( I,II ), 4( I,II ), 5( I,II ), 6( I,II ); Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000329موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000330موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟