منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36900
Doc.NO : P270
Title : American Journal of Public Health
Previous Title (Serials) : until 1971: American Journal of Public Health & the Nations Health, ISSN: 0002-9522
Publication statement : American Public Health Association, , 1911.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1911
Notes : Print
Subject : Public Health
publication status : p
Electroncal Location and Access : ajph-feedback@forsythe.standford.edu.www.ajph.org.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:91 / 2003 V:93 / 2004 V:94;1-8,11-12; Faculty of Nursing
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:91 / 2004 V:94;1-12 / 2006 V:96;12; School of Public Health
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:60 / 1971 V:61 / 1972 V:62 / 1973 V:63 / 1974 V:64 / 1975 V:65 / 1976 V:66 / 1977 V:67 / 1978 V:68 / 1979 V:69;2-3,5-6,8-9,11 / 1980 V:70 / 1981 V:71 / 1982 V:72 / 1983 V:73;3-4,7-12 / 1984 V:74 / 1985 V:75 / 1987 V:77 / 1988 V:78 / 1989 V:79 / 1990 V:80;1-6,8-12 / 1991 V:81 / 1992 V:82 / 1994 V:84 / 1995 V:85 / 1996 V:86 / 1997 V:87 / 1998 V:88 / 1999 V:89 / 2000 V:90 / 2001 V:91;1,3-12 / 2002 V:92 / 2004 V:94;1-3,4,5-7 / 2006 V:96;1-11 / 2008 V:98;3-12 +sup1; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000342موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000343موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000344موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟