منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36901
Doc.NO : P271
Title : American Journal of Reproductive Immunology
Previous Title (Serials) : until 1989:1- Am. J. of Reproductive Immunol. & Microbiology until 1985:2- Am. J. of Reproductive Immunology, ISSN: 1- 8755-8920 2- 0271-7352
Publication statement : Munksgaard, , 1980.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1980
Notes : Print
Notes : 1990-1992,1994: 8/yr
Subject : Reproduction
Subject : Allergy and Immunology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1990 V:22-24 / 1991 V:25-26 / 1992 V:27-28 / 1994 V:31-32 / 1995 V:33-34 / 1996 V:35-36 / 1997 V:37 V:38;1-5 / 1998 V:39-40 / 2002 V:47-48 / 2005 V:53;1-6 V:54;1-3,6; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000345موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟