منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36905
Doc.NO : P275
Title : American Journal of Surgery
Publication statement : Elsevier Science B.V., AE, , 1891.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1891
Notes : Print - Electronic
Subject : Surgery
publication status : pe
Electroncal Location and Access : nlinfo@elsevier.nl.www.elsevier.com/locate/jamcollsurg.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:183 V:184;1-5,S6A,S6B / 2003 V:185-186 / 2004 V:188;3-6,Supp.oct,Dec / 2007 V:193;1-6 V:194;1-4,4A,5,6; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:181;4-6 V:182;1,2,4,5 V:183;2-6 V:184;1-6,S6A,S6B / 2003 V:185;1-3,5 / 2004 V:187;1-6 V:188;1-5,S1A,Supp.oct / 2008 V:195 V:196 / 2010 V:199;1-6 V:200;1-6; Firoozgar Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:181;4-6 V:182;1-6,S2,S5 / 2002 V:183;1-3 / 2003 V:185 V:186;1-4,6 / 2004 V:187;1-6 V:188;1-6,S1A,oct,Dec; 7Tir Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:119-120 / 1971 V:121-122 / 1972 V:123-124 / 1973 V:125-126 / 1974 V:127-128 / 1975 V:129-130 / 1976 V:131-132 / 1977 V:133-134 / 1978 V:135 V:136;1,2,4-6 / 1979 V:137-138 / 1980 V:139-140 / 1981 V:141-142 / 1982 V:143-144 / 1983 V:145-146 / 1984 V:147-148 / 1985 V:149-150 / 1986 V:151-152 / 1987 V:153-154 / 1988 V:155-156 / 1989 V:157-158 / 1990 V:159;1,3-6 V:160;2-6 / 1991 V:161;1-2,4-6 V:162 / 1992 V:163-164 / 1993 V:165-166 / 1994 V:167 V:168;1,2,4 / 1996 V:171-172 / 1997 V:173-174 / 1998 V:175-176 / 1999 V:177-178 / 2001 V:181;5,6 V:182 / 2002 V:183-184 / 2003 V:185;1-4 V:186;5 / 2004 V:187-188 / 2010 V:199;1-6 V:200;1-6; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000352موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000353موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000354موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000355موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟