منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36916
Doc.NO : P286
Title : American Review of Respiratory Diseases
new title (serial) : American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, ISSN: 1073-449x
Previous Title (Serials) : untill 1955:1- American Review of Tuberculosis untill 1989:2- American Review of Tuberculosis & Pulmonary, ISSN: 1- 0096-0381 2- 0096-039x
Publication statement : American Lung Association, , 1917.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1917
Notes : Print
Subject : Pulmonary Disease (Specialty
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2003 V:167;6,9,11 V:168;1,9; Hz.Rasool
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:101-102 / 1971 V;103;1-3,5,6 V:104 / 1972 V:105-106 / 1973 V:107-108 / 1974 V:109-110 / 1975 V:111-112 / 1976 V:113-114 / 1977 V:115-116 / 1978 V:117 V:118;1,2,4-6 / 1979 V:119 V:120;1-5 / 1980 V:121-122 / 1981 V:123-124 / 1982 V:125-126 / 1983 V:127;1-3,5,6 V:128 / 1984 V:129-130 / 1985 V:131-132 / 1987 V:135-136 / 1988 V:137;1-5 V:138 / 1989 V:139-140 / 1990 V:141-142 / 1991 V:143-144 / 1992 V:145-146 / 1994 V:149-150; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000370موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000371موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟