منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36927
Doc.NO : P297
Title : Analytical Biochemistry
Publication statement : Academic Press Inc., , 1960.
Frequency : 22/yr
Dates of Frequency : 1960
Notes : Print
Subject : Biochemistry
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:33-36 V:37;1 V:38 / 1971 V:39-40 V:41;1 V:42-44 / 1972 V:45-48 V:49;2 V:50;1 / 1973 V:51;1 V:52-56 / 1974 V:57-59 V:60;1 V:61 / 1975 V:63;1 V:64;2 V:65-69 / 1976 V:70-76 / 1977 V:77-83 / 1978 V:84-89 V:90;2 / 1979 V:92;1-2 V:93-100 / 1980 V:101-109 / 1981 V:110-118 / 1982 V:119-127 / 1983 V:128-135 / 1984 V:136-143 / 1985 V:144-151 / 1987 V:160-167 / 1988 V:168-175 / 1989 V:176-183 / 1990 V:184-191 / 1991 V:197 / 1992 V:200;2 V:201-207 / 1994 V:216-223 / 1995 V:224-232 / 1996 V:233-238 V:239;1 V:240-243 / 1997 V:244-253 V:254;2 / 1998 V:255-265 / 2001 V:288-299 / 2002 V:300-301 V:302;1 V:303;2 V:304-305 V:306;2 V:307;1 V:310;2 V:311;2 / 2010 V:396-404 V:405;1-2 V:406;1-2 V:407;1-2; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000382موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟