منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36928
Doc.NO : P298
Title : Analytical Chemistry
Previous Title (Serials) : untill 1946: Industrial and Analytical Chemistry.Analytical Edition, ISSN: 0096-4484
Publication statement : American Chemical Society, , 1929.
Frequency : 24/yr
Dates of Frequency : 1929
Notes : Print
Subject : Chemistry, Analytical
publication status : p
Electroncal Location and Access : services@acs.org.http://pubs.acs.org/journals/ancham.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:42 / 1971 V:43 / 1972 V:44 / 1973 V:45 / 1974 V:46 / 1975 V:47 / 1976 V:48 / 1977 V:59 / 1978 V:50 / 1979 V:51;1-13 / 1980 V:52 / 1981 V:53 / 1982 V:54 / 1983 V:55 / 1984 V:56 / 1985 V:57 / 1987 V:59 / 1988 V:60;1-3,6-16,18,20-24 / 1989 V:61 / 1990 V:62;1-6,8-24 / 1991 V:63 / 1992 V:64;1-14,17-24 / 1994 V:66 / 1995 V:67 / 1996 V:68 / 1997 V:69 / 1998 V:70; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000383موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟