منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36934
Doc.NO : P304
Title : Anesthesia and Analgesia
Previous Title (Serials) : Current Research in Anesthesia and Analgesia, ISSN: 0000-0000
Publication statement : Williams and Wilkins, , 1921.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1921
Notes : Print
Subject : Anesthesiology
publication status : p
Electroncal Location and Access : dbakerv@wwilkins.com.www.wwilkins.com,wills
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:94-95 / 2003 V:96-97; Firoozgar Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:94-95; Shafa Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:94;1-3,5-6,S( 1,2,4 ) V:95 / 2003 V:96-97 / 2004 V:98;1-6 V:99;1-6,S4,S5 / 2007 V:104;5-6 V:105;1-6; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:92-93; Faculty of Medicine
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:49 / 1971 V:50 / 1972 V:51 / 1973 V:52 / 1974 V:53 / 1975 V:54 / 1976 V:55 / 1977 V:56 / 1978 V:57 / 1979 V:58;1-5,7-12 / 1980 V:59 / 1981 V:60 / 1982 V:61 / 1983 V:62 / 1984 V:63 / 1985 V:64 / 1987 V:66 / 1988 V:67 / 1989 V:68-69 / 1990 V:70-71 / 1991 V:72-73 / 1992 V:74 V:75;1-3,5,6 / 1992 V:74 V:75;1-3,5,6 / 1994 V:78-79 / 1995 V:80;1-4,S2,S4 / 1997 V:84-85 / 1998 V:86 V:87;1-4,6 / 1999 V:88-89 / 2000 V:90-91 / 2001 V:92-93 / 2002 V:94;1,3-6,S1,S2,S4 V:95;1-6 / 2004 V:98-99 / 2006 V:102;1-6 V:103;1-6; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000389موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000390موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000391موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000392موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000393موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟