منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36935
Doc.NO : P305
Title : Anesthesiology
Publication statement : Lippincott Williams and Wilkins, PA, , 1940.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1940
Notes : Print - Electronic
Subject : Anesthesiology
publication status : pe
Electroncal Location and Access : it hasn't mailwww.Lww.com
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:96-97 / 2003 V:98 V:99;2-6+cd; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:94-95; Sh.Motahari Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:94-95 / 2003 V:98-99; Faculty of Medicine
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:94-95 / 2002 V:96-97; Shafa Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V;32-33 / 1971 V:34 V:35;1,3-6 / 1972 V:36-37 / 1973 V:38-39 / 1974 V:40-41 / 1975 V:42-43 / 1976 V:44-45 / 1977 V:46-47 / 1978 V:48 V:49;1,2,4,6 / 1979 V:50;1-6 / 1981 V:50-55 / 1980 V:52 / 1983 V:58-59 / 1984 V:60-61 / 1985 V:62-63 / 1986 V:64;4-6 V:65:1-6,sup3A / 1987 V:66-67 / 1988 V:68-69 / 1989 V:70-71 / 1990 V:72;1,2,4-6,S4 V:73 / 1991 V:74 V:75;1-4,6,S3 / 1992 V:76-77 / 1993 V:79;2,3,6,S3 / 1994 V:80-81 / 1995 V:82-83 / 1996 V:84-85 / 1997 V:86-87 / 1998 V :88-89 / 2000 V:92-93 / 2001 V:94-95 / 2002 V:96-97 / 2004 V:100-101; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000394موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000395موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000396موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000397موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000398موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟