منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36960
Doc.NO : P330
Title : Annals of Ophthalmology
new title (serial) : Annals of Ophthalmology - Glaucoma, ISSN: 1079-4794
: , ISSN: 1530-4086
Previous Title (Serials) : Glaucoma, ISSN: 0164-4645
Publication statement : Altier and Communication, , 1969.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1969
Notes : Print
Subject : Ophthalmology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001:33; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:2;1-3,5-9 / 1971 V:3 / 1972 V:4 / 1973 V:5;1,3-8,10-12 / 1974 V:6;6,9-12 / 1975 V:7 / 1976 V:8 / 1977 V:9 / 1978 V:10;1-10,12 / 1979 V:11 / 1980 V:12 / 1981 V:13 / 1982 V:14 / 1983 V:15;1-5,7-12 / 1984 V:16;1,2 / 1985 V:17 / 1987 V:19 / 1989 V:21;1-11 / 1990 V:22;1-4,6-12 / 1991 V:23 / 1992 V:24 / 1994 V:26 / 1995 V:27;1-3,5,6 / 1996 V:28 / 1997 V:29; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000432موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000433موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟