منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36968
Doc.NO : P338
Title : Annals of Surgery
Publication statement : Lippincott Williams and Wilkins, PA, , 1885.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1885
Notes : Print - Electronic
Subject : Surgery
publication status : pe
Electroncal Location and Access : it hasn't mailwww.Lww.com.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:233-234; 7Tir Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:233-234 / 2002 V:235-236; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:171-172 / 1971 V:173-174 / 1972 V:175-176 / 1973 V:177-178 / 1974 V:179-180 / 1975 V:181-182 / 1976 V:183-184 / 1977 V:185-186 / 1978 V:187 V:188;1-3,5,6 / 1979 V:189-190 / 1980 V:191-192 / 1981 V:193 / 1982 V:195-196 / 1983 V:197-198 / 1984 V:199-200 / 1985 V:201-202 / 1986 V:203-204 / 1987 V:205-206 / 1988 V:207-208 / 1989 V:209-210 / 1990 V:211-212 / 1991 V:213 V:214;1-3,5,6 / 1992 V:215-216 / 1994 V:219-220 / 1995 V:221-222 / 1996 V:223-224 / 1997 V:225-226 / 1998 V:227-228 / 1999 V:229-230 / 2000 V:231-232 / 2001 V:233-234 / 2002 V:235-236; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000446موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000447موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000448موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟