منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37020
Doc.NO : P390
Title : Archives of Diseases in Childhood
Publication statement : B.M.J. Publishing Group, , 1926.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1926
Notes : Print - Electronic
Subject : Pediatrics
publication status : pe
Electroncal Location and Access : info.norththames@bma.org.uk.www.archdischild.com.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:84-85; Haz.Ali Asghar Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1973 V:48 / 1974 V:49;1-4,6,9-12 / 1975 V:50;1-3,5,6,8,9,11,12 / 1976 V:51 / 1977 V:52 / 1978 V:53 / 1979 V:54;1-3 / 1980 V:55 / 1981 V:56 / 1982 V:57 / 1983 V:58 / 1984 V:59 / 1985 V:60 / 1987 V:62 / 1988 V:63 / 1989 V:64 / 1990 V:65 / 1991 V:66 / 1992 V:67 / 1994 V:70-71 / 1995 V:72;1-6 V:73 / 1996 V:74;1-6 V:75;1-6 / 1997 V:76-77 / 1998 V:78-79 / 1999 V:80-81 / 2000 V:82-83 / 2001 V:84-85 / 2002 V:86-87 / 2003 V:88;1-12,Sup3( 2 ),4( 1,4 ),5( 2 ); Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000509موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000510موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟