منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37025
Doc.NO : P395
Title : Archives of General Psychiatry
Publication statement : American Medical Association, IL, , 1959.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1959
Notes : Print
Subject : Psychiatry
publication status : p
Electroncal Location and Access : it hasn't mailwww.archgenpsychiatry.com.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:59; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:58 / 2003 V:60; SH. Navab Safavi Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:58 / 2002 V:59;1-11 / 2003 V:60;3-12; Institute of Psychiatry
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:22-23 / 1971 V:24-25 / 1972 V:26-27 / 1973 V:28 V:29;1-4,6 / 1974 V:30-31 / 1975 V:32 / 1976 V:33;6-12 / 1977 V:34 / 1978 V:35 / 1979 V:36;1-7,9-12 / 1980 V:37 / 1981 V:38 / 1982 V:39 / 1983 V:40 / 1984 V:41 / 1985 V:42 / 1987 V:44 / 1988 V:45 / 1989 V:46 / 199 0 V:47;1,3,8-12 / 1991 V:48 / 1992 V:49;1,2,4-7,9-12 / 1994 V:51 / 1995 V:52 / 1997 V:54 / 1998 V:55 / 2001 V:58;5-12 / 2002 V:59 / 2003 V:60;3-12 / 2004 V:61 / 2006 V:63;1-12 / 2007 V:64;1-12; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000515موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000516موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000517موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000518موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟