منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37042
Doc.NO : P412
Title : Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Publication statement : W.B.Saunders Co., MO, , 1920.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1920
Notes : Print
Subject : Rehabilitation
publication status : p
Electroncal Location and Access : it hasn't mailwww.archives.pmr.org.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2006 V:87;1-12,Sup3,12; Shafa Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:83; Firoozgar Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:82 / 2003 V:84;1-3,6-12,S1; Faculty of Rehabilitation
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:51;1-6,10,12 / 1971 V:52;1,2,4,5,7-10,12 / 1972 V:53;1,3-11 / 1973 V:54 / 1974 V:55;1-6,8,11,12 / 1975 V:56;1,3-7,9-12 / 1976 V:57 / 1977 V:58 / 1978 V:59;1-9,11,12 / 1979 V:60;2-9,11,12 / 1981 V:62 / 1982 V:63 / 1984 V:65;1-5,8-12 / 1985 V:66;7-12 / 1986 V :67;1-5 / 1987 V:68;1-6 / 1988 V:69 / 1989 V:70 / 1990 V:71;9-13 / 1991 V:72;7-13 / 1992 V:73 / 1994 V:75 / 1995 V:76 / 1997 V:78 / 1998 V:79 / 1999 V:80;12 / 2000 V:81 / 2001 V:82 / 2002 V:83; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000543موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000544موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000545موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000546موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟