منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37046
Doc.NO : P416
Title : Archives of Toxicology
Previous Title (Serials) : Archiv fuer Toxikologie, ISSN: 0003-9446
Publication statement : Springer Verlag, , 1930.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1930
Notes : Print
Notes : until 1991: 8/yr 1992: 10/yr
Subject : Toxicology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:26 V:27;1 / 1971 V:27;2-4 V:28;1-3 / 1972 V:28;4 V:29 V:30;1 / 1973 V:30;2-4 V:31;1,2 / 1974 V:31;3,4 V:32 V:33;1 / 1975 V:33;2-4 V:34 / 1976 V:35-36 V:37;1 / 1977 V:37;2-4 V:38 V:39;1,2 / 1978 V:39;3,4 V:40 V:41;1-3 / 1979 V:41;4 / 1980 V:44-46 / 1981 V:47-48 V:49;1 / 1982 V:49;2-4 V:50-51 / 1983 V:52-53 / 1984 V:55;2-4 V:56;1,2 / 1985 V:56;3,4 V:57 V:58;1,2 / 1986 V:58;3,4 / 1987 V:60 V:61;1,2 / 1988 V:61;3-6 V:62 / 1989 V:63 / 1990 V:64 / 1991 V:65 / 1992 V:66;1-10 / 1994 V:68;1-10 V:69;1,2 / 1995 V:69;3-10 V:70;1-2 / 1996 V:70;3-12 V:71;1,2 / 1997 V:71 V:72;1 / 1998 V:72;2-12; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000552موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟