منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37054
Doc.NO : P424
Title : Arthritis and Rheumatism
Publication statement : John Wiley and Sons Inc., , 1958.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1958
Notes : Print
Notes : until 1976: Bi-m
: 1977-1978: 8/yr
Subject : Rheumatology
publication status : p
Electroncal Location and Access : it hasn't mailwww.wiley.com
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:46 / 2003 V:48 / 2007 V:56;1-12,sup V:57;4,7,8 / 2008 V:58 / 2009 V:60;1-12, sup 10 V:61;11; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:44;7-12,S9 / 2002 V:45;4-6 V:46;1-6 V:47;1-3 / 2005 V:52;1-9,11-12 / 2007 V:56;1-12 V:57;1,3-4,7,8 / 2008 V:58;1-12+Sup,Sup2; Firoozgar Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:13;1-3 / 1971 V:14 / 1972 V:15;1,2,5,6 / 1973 V:16 / 1974 V:17 / 1975 V:18 / 1976 V:19 / 1977 V:20 / 1978 V:21;7,8 / 1979 V:22 / 1980 V:23 / 1981 V:24 / 1982 V:25 / 1983 V:26 / 1984 V:27 / 1985 V:28 / 1987 V:30 / 1988 V:31 / 1989 V:32 / 1990 V:33;1-3,9 -12 / 1991 V:34;1-5,7-11 / 1992 V:35;1-4,6-12 / 1994 V:37;1-3,5-12 / 1995 V:38 / 1996 V:39 / 1997 V:40;1-10,12,S9 / 1998 V:41 / 1999 V:42 / 2000 V:43 / 2001 V:44;5-12 V:45;3-5 / 2002 V:46-47 / 2003 V:48;1-4 V:49;1,2 / 2004 V:50 / 2005 V:52;2-10,Sup9,11-12; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000560موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000561موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000562موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟