منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37065
Doc.NO : P435
Title : Atherosclerosis
Previous Title (Serials) : until 1970: Journal of Atherosclerosis Research, ISSN: 0000-0000
Publication statement : Elsevier Science Ireland LTD., , 1961.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1961
Notes : Print
Subject : Vascular Diseases
publication status : p
Electroncal Location and Access : it hasn't mailhttp://www.elsevier.com/locate/atherosclerosis
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:11-12 / 1971 V:13-14 / 1972 V:15-16 / 1973 V;17;1,2 V:18;2,3 / 1974 V:19;1-3 / 1975 V:21;1 / 1976 V:23;1-3,5-6 V:24;1-3,5-6 V:25;1-3,5-6 / 1977 V:26-28 / 1978 V:29-31 / 1979 V:32-33 V:34;1 / 1983 V:46-49 / 1984 V:50-53 / 1985 V:54-57 / 1987 V:63-67 / 1988 V:74;1-3 / 1989 V:75-79 V:80;1,2 / 1990 V:80;3 V:81-85 / 1991 V:86-91 / 1992 V:92-97 / 1993 V:98;1 / 1994 V:105-111 / 1995 V:112-118 / 1996 V:119-127 / 1997 V:128-135 / 1998 V:136-141 / 2002 V:160-162 V:164-165; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000577موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟




 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟