منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37102
Doc.NO : P472
Title : BBA-Biochimica et Biophysica Acta : : Protein Structure and Molecular Enzymology
Previous Title (Serials) : until 1982: BBA-Protein Structure
Publication statement : Elsevier Science Publishers B.V., , 1967.
Frequency : 14/yr
Dates of Frequency : 1967
Notes : Print
Notes : 1970-1979 1983-1985 1987: 24/yr
Subject : Biophysics
Subject : Biochemistry
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:198 V:200 V:207 V:212;2,3 V:214;1,3 V:220-221 / 1971 V:229-230 V:251-252 / 1972 V:257;1,2 V:258 V:263 V:268 V:271;1,2 V:286;1,2 V:278 V:284-285 / 1973 V:293 V:295 V:302-303 V:309-310 V:315 V:317 V:321-322 V:327 / 1974 V:334 V:336 V:341-342 V:350-351 V:358-359 V:364-365 V:370-371 / 1975 V:377 V:379 V;384 V:386 V:391 V:393 V:397 V:400 V:403 V:405 V:410 V:412 / 1976 V:420-453 / 1977 V:480-495 / 1978 V:522-526 V:527;2 V:532-536 V:537;2 / 1979 V:566 V:576 V:577;1 / 1983 V:742 V:743;1 V:744-749 / 1984 V:784-791 / 1985 V:827-832 / 1987 V:911-916 / 1990 V:1037-1041 / 1991 V:1076-1080 V:118;1 / 1993 V:1202-1203 / 1994 V:1204-1209 / 1995 V:1246-1253 / 1996 V:1292-1298 / 1997 V:1337-1343 / 1998 V:1382-1388; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000617موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟