منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37106
Doc.NO : P476
Title : BBA-Biochimica et Biophysica Acta : : General Subjects
Publication statement : Elsevier Science Publishers B.V., , 1947.
Frequency : 9/yr
Dates of Frequency : 1947
Notes : Print
Notes : 1970-1977: 12/yr
: 1978-1979: 24/yr
Subject : Biochemistry
Subject : Biophysics
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:201;1,2 V:208 V:215 V:222 / 1971 V:237-238 V:261;1,2 / 1972 V:264 V:273;1,2 V:279 V:286;1,2 / 1973 V:297 V:304 V:313 V:320 V:329 / 1974 V:338 V:343 V:354 V:362 V:372 / 1975 V:381 V:385 V:392 V:399 V:404 V:411 / 1976 V:421 V:428 V:437 V:444 V:451 / 1977 V:496 V:497 V:498 V:499;1-3 V:500 / 1978 V:538-542 V:543;1,3,4 V:544;3 / 1979 V:582 V:583;1,2 / 1990 V:1048-1050 / 1991 V:1073-1075 V:1115;1,2 / 1994 V:1199-1201 / 1995 V:1243-1245 / 1996 V:1289-1291 / 1998 V:1379-1381; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000621موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟