منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37107
Doc.NO : P477
Title : BBA-Biochimica et Biophysica Acta : : Biomembranes
Publication statement : Elsevier Science Publishers B.V., , 1947.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1947
Notes : Print
Notes : 1976-1979,1989: 28/yr
Subject : Biochemistry
Subject : Biophysics
Subject : Histology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:196;1,2 V:211;1-3 / 1972 V:255;2,3 V:265 V:266;1-3 V:274;1,2 V:288;1,2 / 1973 V:291 V:298 V:300 V:307 V:311 V:318 V:323 V330 / 1974 V:332 V:339 V:344 V:345 V:352 V:356;1,2 V:363 V:367 V:373 / 1975 V:375 V:382 V:389;1,2 V:394 V:401 V:406;1,3 / 1976 V:419 V:426 V:433 V:436 V:443 V:448 V:455 / 1977 V:464-471 / 1978 V:506;1,2 V:507-509 V:510;1,2 V:511-513 V:514;1,2 / 1979 V:550 V:551;1,2 / 1983 V:727-736 / 1984 V:769-778 / 1985 V:812-821 / 1987 V:896-904 / 1988 V:937-946 / 1989 V:978-987 / 1990 V:1021;1,2 V:1022;1-3 V:1023;1,3,4 V:1024;1,2 V:1025;1,2 V:1026;1,2 V:1027;1-3 V:1028;1-3 V:1029;1,2 V:1030;1,2 / 1991 V:1061-1070 / 1992 V:1103-1105 V:1106;2 / 1994 V:1189-1196 / 1995 V:1233-1240 / 1996 V:1278-1285 / 1997 V:1323-1330 / 1998 V:1368-1375; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000622موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟