منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37129
Doc.NO : P499
Title : Biochemical and Biophysical Research Communications
Publication statement : Academic Press Inc., , 1959.
Frequency : w
Dates of Frequency : 1959
Notes : Print
Notes : until 1994: 24/yr 1995-2000: 36/yr
Subject : Biochemistry
Subject : Biophysics
publication status : p
Electroncal Location and Access : apsubs@acad.com.www.academicpress.com/bbrc.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:38 V:39;1,2 V:40 V:41;1,3-6 / 1971 V:42-45 / 1972 V:46-47 V:48;1-4,6 V:49;2,3,5 / 1973 V:50-55 / 1974 V:56-61 / 1975 V:62-67 / 1976 V:68-73 / 1977 V:74-79 / 1978 V:80-83 V:84;1-3 V:85 / 1979 V:86-91 / 1980 V:92-97 / 1981 V:98-103 / 1982 V:104-108 V:109 ;1-4 / 1983 V:110-117 / 1984 V:118-121 V:122;2,3 V:123-125 / 1985 V:126-133 / 1987 V:142-143 V:144;1-3 V:145-149 / 1988 V:150- 157 / 1989 V:158-165 / 1990 V:166-168 V:169;2,3 V:170-173 / 1991 V:174-181 / 1992 V:182-189 / 1994 V:198-205 / 1995 V:206-217 / 1996 V:218-228 V:229;2,3 / 1997 V:230-241 / 1998 V:242-253 / 1999 V:254-266 / 2000 V:267-279 / 2001 V:280-289 / 2002 V:290;1,2,5 V:291;2 V:294;3-5 V:295;1-5 V:296;1,3 V:298;3-5 V:299;1-5 / 2006 V:339;1-4 V:340;1-4 V:341;1-4 V:342;1-4 V:343;1-4 V:344;1-4 V:345;1-4 V:346;1-4 V:347;1-4 V:348;1-4 V:349;1-4 V:350;1-4 V:351;1-4; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000645موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟