منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37131
Doc.NO : P501
Title : Biochemical Genetics
Publication statement : Kluwer Academic - Plenum Publishers, , 1976.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1976
Notes : Print
Notes : 1970-1971,1972: Bi-m
Subject : Genetics, Biochemical
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:39 / 2003 V:41; Faculty of Medicine
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:4;1,3-6 / 1971 V:5;1,2 / 1972 V:6;1 V:7;2 / 1973 V:8 V:9;1 V:10 / 1974 V:11;1-3 V:12;1 / 1975 V:13;3,4 / 1976 V:14 / 1977 V:15 / 1978 V:16 / 1979 V:17 / 1982 V:20 / 1983 V:21 / 1984 V:22 / 1985 V:23 / 1987 V:25 / 1988 V:26 / 1990 V:28 / 1991 V:29 / 1992 V:30 / 1994 V:32;3-12 / 1995 V:33 / 1996 V:34 / 1997 V:35 / 1998 V:36 / 2005 V:43,com.1-12; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000647موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000648موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟