منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37192
Doc.NO : P562
Title : BJU International
Previous Title (Serials) : until 1998: British Journal of Urology, ISSN: 0007-1331
Publication statement : Blackwell Science Ltd., , 1929.
Frequency : 18/yr
Dates of Frequency : 1929
Notes : Print
Subject : Urology
publication status : p
Electroncal Location and Access : journals.cs@blacksci.co.uk.www.blackwell-science.com/products/journals/bju.htm.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:87-88 / 2007 V:99;1-4,sup 1,3,5( part A,B ),6 V:100;1-6;sup1,2 / 2008 V:101;1-12+Sup2-4 V:102;1-8,9( PA,PB ),10-11 +Sup1+Ess.Eur( Jul,Nov ) / 2010 V:105;1-12+sup1,2 V:106;1-11+sup1,2; SH.Hashemi Nezhad Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1999 V:83-84 / 2000 V:85-86 / 2001 V:87-88 / 2002 V:89-90; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000710موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000711موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟