منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37206
Doc.NO : P576
Title : Brain Research
Publication statement : Elsevier Science Publishers B.V., , 1966.
Frequency : w
Dates of Frequency : 1966
Notes : Print
Subject : Brain
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1972 V:36-48 / 1973 V:49-59 V:60;1 V:61 V:62;1 V:63-64 / 1974 V:65;1 V:66-77 V:78;1,3 V:79;1,3 V:80;1,3 V:81;1,3 V:82;1,2 / 1975 V:83 V:85 V:86;2 V:89;2 V:92;3 V:93;1 V:97;2 V:99;2 / 1976 V:101-118 / 1977 V:119-138 / 1978 V:139-153 V:154;1,2 V:156-157 V:159;1,2 / 1979 V:160-161 V:162;1,2 / 1983 V:258-289 / 1984 V:290-300,306-307,310-311,321-322 / 1985 V:325-348,358-359 / 1986 V:397-399 / 1987 V:400-426,436-437 / 1988 V:438-475 / 1989 V:476-505 / 1990 V:506-526,528-537 / 1991 V:538-568 / 1992 V:569-570 V:598-599 / 1993 V:600-628 V:629;1,3 V:630-632 / 1994 V:633-668 / 1995 V:669-705 / 1996 V:706-743 / 1997 V:745-778 / 1998 V:779-805 V:806;2 V:807-814; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000726موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟