منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37212
Doc.NO : P582
Title : British Dental Journal
Publication statement : Nature Publishing Co., , 1880.
Frequency : s-m
Dates of Frequency : 1880
Notes : Print
Subject : Dentistry
publication status : p
Electroncal Location and Access : f.davie@stockton-press.co.uk.www.stockton-press.co.uk/bdj/
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:128-129 / 1971 V:130;1,2,5,6,8,10-12 V:131 / 1972 V:132;1-9,11,12 V:133;1,2,6-10 / 1973 V:134 V:135;1-6,8-12 / 1974 V:136-137 / 1975 V:138;1-8,10 V:139;1,2 / 1976 V:140-141 / 1977 V:142-143 / 1978 V:144-145 / 1979 V:146;1,2,4 / 1983 V:154-155 / 1984 V :156 V:157;1-6,8-12,S / 1985 V:158-159 / 1987 V:162-163 / 1989 V :166-167 / 1990 V:168 V:169;1-11 / 1991 V:170-171 / 1992 V:172;1,4-6,8-12 V:173;1-10 / 1993 V:174;1-4,6 V:175;2,4,6,11,12 / 1994 V:176-177 / 1995 V:178-179 / 1996 V:180;1-5,7-12 V:181 / 1997 V:182-183 / 1998 V:184-185 / 1999 V:187 / 2000 V:188-189 / 2001 V:190 V:191;1-11,S10 / 2002 V:192-193; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000732موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟