منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37224
Doc.NO : P594
Title : British Journal of Dermatology
Publication statement : Blackwell Science Ltd., , 1886.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1886
Notes : Print
Subject : Dermatology
publication status : p
Electroncal Location and Access : journals.cs@blacsci.co.uk.www.blackwell.science.com/products/journals/bjcp.htm.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2003 V:148;1-6,S63 V:149;1,2,4-6,S64,S65,S66; Faculty of Medicine
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:82;1 V:83;1,6 / 1972 V:86;3 V:87;1 / 1973 V:89;1 / 1974 V:90;5 / 1975 V:92;3 / 1976 V:94-95 / 1977 V:96-97 / 1978 V:98 V:99;1-4,6 / 1979 V:100-101 / 1980 V:102-103 / 1981 V:104-105 / 1982 V:106-107;4,S22-23 / 1983 V:08;1-3,5,6 V:109;S24-25 / 1984 V:110-111 / 1985 V:112-113 / 1986 V:115 / 1987 V:116-117 / 1988 V:118-119 / 1989 V:120 -121 / 1990 V:122-123 / 1991 V:124-125 / 1992 V:126;3 / 1994 V:130-131 / 1995 V:132;1-3,5,6 V:133 / 1996 V:134-135 / 1997 V:136- 137 / 1998 V:138;1-4,6 V:139 / 2000 V:142-143 / 2001 V:144-145 / 2002 V:146;1-4,6,S61 V:147; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000751موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000752موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟