منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37231
Doc.NO : P601
Title : British Journal of Haematology
Publication statement : Blackwell Science Ltd., , 1955.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1955
Notes : Print
Subject : Hematology
publication status : p
Electroncal Location and Access : journals.cs@blacksci.co.uk.it hasn't web Adress
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:116-118 V:119;1-4; Haz.Ali Asghar Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:18-19 / 1971 V:20-21 / 1972 V:22;3 V:23;2-4 / 1973 V:24;2,6 V:25;4,5 / 1974 V:27;4 V:28;1 / 1975 V:29;2-4 V:30;1-3 V:31;2,3,S / 1976 V:32-34 / 1977 V:35-37 / 1978 V:38-40 / 1979 V:41-43 / 1980 V:44-46 / 1981 V:47-49 / 1982 V:50-52 / 1983 V:53;1-3 / 198 4 V:56-58 / 1985 V:59-61 / 1987 V:65-67 / 1988 V:68-70 / 1989 V: 71-73 / 1990 V:74-76 / 1991 V:77;1,2 V:78-79 / 1992 V:80 V:81;1-3 V:82;1,4 / 1994 V:86-88 / 1995 V:89;2-4 V:90-91 / 1996 V:92-95 / 1997 V:96-99 / 1998 V:100;2-4 V:101-103 / 1999 V:104-107 / 2000 V:108-111 / 2001 V:112-115 / 2002 V:116-119 / 2005 V:128;1-6 V:129;1-6,Sup.1 V:130;1-5 V:131;1,4,5; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000761موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000762موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟