منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37236
Doc.NO : P606
Title : The British Journal of Nutrition : : an international journal of nutritional science
Publication statement : CABI Publishing, , 1947.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1947
Notes : Print
Notes : 1990-1992: 6/yr
Subject : Nutrition
publication status : p
Electroncal Location and Access : publishing@cabi.org.www.cabi.org/primjour/BJN/bjn.htm.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:85-86 / 2002 V:87-88 / 2003 V:89;1-6,S1 / 2005 V:93;1-6,Sup.1 V:94;1-6 / 2006 V:95;1-6 96;1-6 / 2007 V:97;1-6 V:98;1-6,Sup1 / 2008 V:99;1-6,Sup1-3 V:100;1-6 / 2009 101;1-3,5-12,sup1,sup2 V:102;1--10; School of Public Health
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1971 V:25 V:26;1,2 / 1972 V:27-28 / 1973 V:29-30 / 1974 V:31-32 / 1975 V:33-34 / 1976 V:35-36 / 1977 V:37-38 / 1978 V:39 V:40;1,2 / 1979 V:41;1 / 1980 V:43-44 / 1981 V:45-46 / 1982 V:47-48 / 1983 V:49-50 / 1984 V:51-52 / 1985 V:53-54 / 1987 V:57-58 / 1988 V:5 9-60 / 1989 V:61-62 / 1990 V:63-64 / 1991 V:65-66 / 1992 V:67-68 / 1994 V:71-72 / 1995 V:73-74 / 1996 V:75-76 / 1997 V:77-78 / 1 998 V:79-80 / 2001 V:85-86 / 2006 V:96;1-5 + sup / 2009 V:101;1,2,3,5-12 V:102;1-7,10-11; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000768موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000769موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟