منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37242
Doc.NO : P612
Title : British Journal of Pharmacology
Previous Title (Serials) : British Journal of Pharmacology and Chemotherapy, ISSN: 0000-0000
Publication statement : Stockton Press, , 1946.
Frequency : 24/yr
Dates of Frequency : 1946
Notes : Print
Subject : Pharmacology
publication status : p
Electroncal Location and Access : l.hann@stockton-press.co.uk.http://www.stockton-press.co.uk/bjp/.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:38 V:39;1,3,4 / 1971 V:41;1,3,4 V:42;1,2,4 V:43 / 1972 V:44;1,2 V:45;1,3,4 V:46 / 1973 V:47-49 / 1974 V:50-52 / 1975 V:53-55 / 1976 V:56-58 / 1977 V:59-61 / 1978 V:62-63 V:64;1,2,4 / 1979 V:65;1-3 / 1980 V:68-70 / 1981 V:72-74 / 1982 V:75-76 / 1983 V:78-80 / 1984 V:81-83 / 1985 V:84-86 / 1987 V:90-92 / 1988 V:93-94 / 1989 V:96-98 / 1990 V:99-101 / 1991 V:102-104 / 1992 V:105;1-3 V:106-107 / 1994 V:111-113 / 1995 V:114-115 V:116;1,3-8 / 1996 V:117-119 / 1997 V:120 V:121;3-8 V:122 / 1998 V:123-125 / 2002 V:135-137; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000779موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟