منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37281
Doc.NO : P651
Title : Bulletin of the World Health Organization
Publication statement : World Health Organization, , 1947.
Frequency : Bi_monthly
Dates of Frequency : 1947
Notes : Print
Subject : Public Health
publication status : p
Electroncal Location and Access : publications@who.ch.www.who.int.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:79 /2003 V:81;10-12; Undersecretary Health Affairs
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:79 / 2013 V:91;6,9; Karaj Health Center
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:42 V:43;1-5 / 1971 V:44-45 / 1972 V:46 V:47;1-4 / 1973 V:48;1,3-5 V:49 / 1974 V:50-51 / 1975 V:52 / 1977 V:55 / 1978 V:56;2-6 / 1979 V:57;1 / 1980 V:58;1,2,4-6 / 1981 V:59 / 1982 V:60;1 / 1983 V:61 / 1984 V:62 / 1985 V:63 / 1986 V:64 / 1987 V:65;1,4,5 / 1988 V:66;3,5,6 / 1989 V:67 / 1990 V:68 / 1991 V:69 / 1992 V:70;1-5 pp1-148,293-408 / 1993 V:71 / 1994 V:72 / 1995 V:73;1-4,6 / 1996 V:74 / 1997 V:75 / 1998 V:76 / 1999 V:77 / 2000 V:78 / 2001 V:79 / 2002 V:80 / 2003 V:81;3-12 / 2004 V:82;1,2,4-12 / 2005 V:83;1-12 / 2006 V:84;8 / 2008 V:86;4 /2013 V:91;4,9 / 2014 V:92;2; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000828موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000829موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000830موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟