منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37296
Doc.NO : P666
Title : Canadian Journal of Physiology and Pharmacology/Journal Canadian de Physiologie et pharmacologie
Previous Title (Serials) : until 1964: Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, ISSN: 0576-5544
Publication statement : National Research Council of Canada, , 1964.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1964
Notes : Print
Subject : Physiology
Subject : Pharmacology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:48,1-5,12 / 1971 V:49;1,3,5-12 / 1972 V:50 / 1973 V:51 / 1974 V:52 / 1975 V:53 / 1976 V:54;1-6 / 1977 V:55;1-6 / 1978 V:56;1-6 / 1979 V:57 / 1980 V:58 / 1981 V:59 / 1982 V:60 / 1983 V:61 / 1984 V:62 / 1985 V:63 / 1987 V:65 / 1988 V:66 / 1989 V:67 / 1990 V:68 / 1991 V:69 / 1994 V:72;1-11 / 1995 V:73 / 1996 V:74 / 1997 V:75 / 1998 V:76; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000847موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟