منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37305
Doc.NO : P675
Title : Canadian Nurse-L'Infirmiere Canadienne
Publication statement : Canadian Nurses Association, , 1905.
Frequency : 10/yr
Dates of Frequency : 1905
Notes : Print
Notes : 1990-1995: 11/yr
Subject : Nursing
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2007 V:103;1-9 / 2008 V:104;1-9; Fac.Nursing
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:66 / 1971 V:67 / 1972 V:68 / 1973 V:69 / 1974 V:70 / 1975 V:71;1-8,10-12 / 1976 V:72 / 1977 V:73 / 1978 V:74;1-9,11 / 1979 V:75 / 1980 V:76 / 1981 V:77 / 1982 V:78 / 1983 V:79;2,8 / 1984 V:80 / 1985 V:81;2,6,10-12 / 1987 V:83 / 1989 V:85 / 1990 V:86;3-11 / 1991 V:87;1-3;5-6,8-11 / 1992 V:88;1-6,8-11 / 1994 V:90 / 1995 V:91 / 1996 V:92;1-5,7-10/ 1997 V:93;1-10 / 1998 V:94 / 1999 V:95 / 2000 V:96; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000856موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000857موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟