منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37308
Doc.NO : P678
Title : Cancer
Publication statement : John Wiley and Sons Inc., , 1948.
Frequency : s-m
Dates of Frequency : 1948
Notes : Print - Electronic
Subject : Medical Oncology
publication status : pe
Electroncal Location and Access : madarden@wiley.com.www.wiley.co.uk.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2005 V:103-104 / 2007 V:109;1-12, sup3,sup 12 V:110;1-12; Firoozgar
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:25;1-4 V:26 / 1971 V:27-28 / 1972 V:29-30 / 1973 V:31-32 / 1974 V:33;1-4,6 V:34 / 1975 V:35;1-6,sup3 V:36 / 1976 V:37-38 / 1977 V:39;1-6 V:40 / 1978 V:41-42 / 1979 V:43-44 / 1980 V:45-46 / 1981 V:47-48 / 1982 V:49-50 / 1983 V:51-52 / 1984 V:53-54 / 1985 V:55-56 /1986 V:57 / 1987 V:57;1-4 / 1987 V:59-60 / 1988 V:61-62 / 1989 V:63-64 / 1990 V:65;2-12 V:66 / 1991 V:67 V:68;1-6,8-12 / 1992 V:69;1-6,8-12 V:70;1,S5 / 1994 V:73 V:74;1-8,10-12,S1,S3,S4,S7 / 1995 V:75 V:76;1,2,4-12,S10 / 1996 V:77-78 / 1997 V:79-80 / 1999 V:85-86 / 2000 V:88-89 / 2001 V:91-92 / 2002 V:94-95 / 2005 V:103-104 / 2007 V:110;3; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000860موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000861موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟