منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37326
Doc.NO : P696
Title : Carbohydrate Research
Publication statement : Elsevier Science Ltd. Pergamon, , 1965.
Frequency : s-m
Dates of Frequency : 1965
Notes : Print
Notes : until 1999: 36/yr
Subject : Biochemistry
Subject : Metabolism
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:14;2 / 1973 V:26 V:28;1 V:31 / 1974 V:33 V:34;1 V:35;1 V:38 / 1975 V:40;2 V:42-45 / 1976 V:46-52 / 1977 V:53-59 / 1978 V:60-67 / 1979 V:68 / 1982 V:109-110 V:111;1 / 1983 V:111;2 V:112-124 / 1984 V:125-135;1 / 1985 V:135;2 V:136-145;1 / 1986 V:145;2 / 1987 V:159-171 / 1988 V:172-184 / 1989 V:185-195;1 / 1990 V:195;2 V:198-208 / 1991 V:209-222 / 1992 V:223,233-237 / 1993 V:238-250 / 1994 V:251-265 / 1995 V:266-279 / 1996 V:280-296 / 1997 V:297-305 / 1998 V:306-314 / 1999 V:315-322 / 2002 V:337;1-24; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000881موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟