منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37347
Doc.NO : P717
Title : Cell
Publication statement : Cell Press, , 1974.
Frequency : 26/yr
Dates of Frequency : 1974
Notes : Print
Subject : Cell Biology
publication status : p
Electroncal Location and Access : editor@cell.com.www.cell.com.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2005 V:123;1,3,4,6; Fac.Medicine
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1974 V:1 V:2;2-4 V:3;1,3 / 1975 V:4-5 V:6;3,4 / 1976 V:7-9 / 1977 V:10-12 / 1978 V:13-15 / 1979 V:16-18 / 1980 V:19-22 / 1981 V:23-27 / 1982 V:28-30 / 1983 V:32-35 / 1984 V:36-38 V:39;1,2 / 1985 V:40-43 / 1987 V:48-51 / 1988 V:52-55 / 1989 V:56-59 / 1990 V:60;2,3 V:61-63 / 1991 V:64;1,2,4-6 V:65 V:66;1,2,4-6 V:67 / 1994 V:76-78 V:79;2-6 / 1995 V:80;1-6 V:81 V:82;1-6 V:83 / 1996 V:84;1-6 V:85 V:86;1-6 V:87 / 1997 V:88;1-6 V:89 V:90;1-6 V:91 / 1998 V:92;1-6 V:93 V:94;1-6 V:95 / 1999 V:96;1-6 V:97 V:98;1-6 V:99;1-6 / 2000 V:100;3-6,S4 V:101 V:102;1-6 V:103;1-5,7 / 2001 V:104;1-6 V:105 V:106;1-6 V:107 / 2005 V:120;1-6 V:121;1-7 V:122;2-6 V:123;5 / 2010 V:140;1-6 V:141;1-6 V:142;1-6 V:143;1-7; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000903موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000904موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟