منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37349
Doc.NO : P719
Title : Cell and Tissue Research
Publication statement : Springer Verlag, , 1924.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1924
Notes : Print
Subject : Allergy and Immunology
Subject : Cell Biology
Subject : Histology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:103-111 V:112;1 / 1971 V:112;2,3 V:113-123 V:124;1 / 1972 V:124;2-4 V:125-135 / 1973 V:136-147 / 1974 V:148-155 V:156;1 / 1975 V:156;2-4 V:157-164 V:165;1 / 1976 V:165;2-4 V:166-174 V:175;1-3 / 1977 V:175;4 V:176-185 / 1978 V:186-194 V:195;1-2 / 1979 V:196-204 / 1980 V:205-213 / 1981 V:214-215 V:218-221;1,2 / 1982 V:221;3 V:222-227 / 1983 V:228-232 V:233;1,2 / 1984 V:235-238 / 1985 V:239-242 / 1987 V:247-250 / 1988 V:251-254 / 1989 V:255-258 / 1990 V:259-262 / 1991 V:263-266 / 1992 V:268;3 / 1993 V:271-274 / 1994 V:275-278 / 1995 V:279-282 / 1996 V:283-286 / 1997 V:287-290 / 1998 V:291-294; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000906موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟