منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37377
Doc.NO : P747
Title : Chemotherapy
Previous Title (Serials) : Chemotherapia, ISSN: 0000-0000
Publication statement : S.Karger AG, , 1960.
Frequency : Bi_monthly
Dates of Frequency : 1960
Notes : Print
Subject : Pharmacy
Subject : Pharmacology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:15;4 / 1971 V:16;1,2,5,6 / 1972 V:17;2-5 / 1973 V:18 V:19;4,6 / 1975 V:21;1,6 / 1976 V:22 / 1977 V:23 / 1978 V:24 / 1979 V:25;1 / 1980 V:26 / 1981 V:27 / 1982 V:28 / 1983 V:29 / 1984 V:30 / 1985 V:31 / 1987 V:33 / 1988 V:34 / 1989 V:35 / 1990 V:36 / 1991 V:37 / 1997 V:43 / 1998 V:44; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000935موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟