منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 37385
Doc.NO : P755
Title : Child Psychiatry and Human Development
Publication statement : Human Sciences Press, Inc., , 1970.
Frequency : Quarterly
Dates of Frequency : 1970
Notes : Print
Subject : Pediatrics
Subject : Psychology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970/1971 V:1;1,4 / 1972 V:2;3,4 / 1973/1974 V:3;2-4 V:4;1-3 / 1974/1975 V:5;1,3,4 / 1976/1977 V:6;2-4 V:7;1 / 1977/1978 V:7-8 / 1978/1979 V:9 / 1979/1980 V:10 V:11;1 / 1981 V:11;2-4 V:12;1,2 / 1983/1984 V:14 / 1984/1985 V:15;1,2,4 / 1985/1986 V:16 / 1986/1987 V:17 / 1987/1988 V:18 / 1988/1989 V:19 / 1989/1990 V:20 / 1990/1991 V:21 / 1991/1992 V:22 / 1992/1993 V: 23;1 / 1993/1994 V:24 / 1994/1995 V:25;1 / 1995/1996 V:26 / 1996/1997 V:27 / 1997/1998 V:28,1-2 / 1998/1999 V:29;1,2,3 / 1999 V:29;4; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000947موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟